IMP_6451.jpg

David Sprinzak

Principle investigator

Olga.jpg

Olga Loza

Lab manager

Udi.jpg

Udi Binshtok

PhD student

Bassma.jpg

Bassma Khamaisi

PhD student

Roie.jpg

Roie Cohen

PhD student

Nati.jpg

Natanel Eafergan

PhD student

Yathreb.jpg

Yathreb Essa

PhD student

ShaharT.jpeg

Shahar Taiber

MD-PhD student

Oren.jpeg

Oren Gozlan

PhD student

20210302_155703.jpg

Shahar Kasirer

PhD student

Shiran.jpeg

Shiran Woland

MSc student

Ofri.jpeg

Ofri Axelrod

MSc student

Tehila.jpg

Tehila Carmeli

Research administrator

Alumni